Η ολιστική προσέγγιση στην αισθητική διόρθωση και νεαροποίηση του προσώπου

Ο χρόνος αφήνει συνεχώς τα σημάδια του στο πρόσωπο μας.  Περα των αλλαγών (εμφάνιση ρυτίδων, χαλάρωση του δέρματος, ατροφία του προσώπου κλπ) που εμφανίζονται αυτό που ενοχλεί περισσότερο όλους μας είναι η αλλαγή της έκφρασης του προσώπου. Το πρόσωπο παίρνει μια θλιμμένη όψη και χάνεται η φρεσκάδα, η χαρά και η ακτινοβολία της νιότης. Τα περισσότερα άτομα που καταφεύγουν σε μια αισθητική διόρθωση του προσώπου είτε χειρουργική ή μη, θέλουν να αποκτήσουν ξανά μια πιο νεανική και ευχάριστη όψη και όχι να απαλείψουν όλες τις ρυτίδες.

Για να πετύχουμε την νεαροποίηση και να δώσουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στην θεραπεία μας. Σαν πλαστικός χειρουργός που έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με την αισθητική διόρθωση του προσώπου σίγουρα έχω υιοθετήσει πολλές καινούργιες τεχνικές ακολουθώντας την εξέλιξη της επιστήμης αλλά αυτό που είναι σημαντικό πέραν της βαθείας γνώσης της ανατομίας και των μηχανισμών γήρανσης του προσώπου είναι η διόρθωση όλων των στοιχείων του προσώπου και όχι μεμονωμένων περιοχών ώστε να έχουμε ένα αρμονικό και φυσικό αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό να αποκαταστήσουμε τον χαμένο όγκο στο πρόσωπο που συμβαίνει λόγο απώλειας του λίπους του προσώπου ή της αλλαγής των οστών του προσώπου (απορρόφηση οστού). Αυτό μπορεί να γίνει με μεταφορά λίπους (fat transfer) ενίοντας λίπος που έχει παρθεί με σύριγγα από άλλη περιοχή του σώματος, ή χρησιποιώντας ενέσιμα εμφυτεύματα υαλουρονικου οξέως (fillers).   Χρησιμοποιώντας μικρές ποσότητες Υαλουρονικού που ενίονται σε διάφορες περιοχές (π.χ ζυγωματικά, πηγούνι, φρύδια, κάτω γνάθο κλπ) μπορούμε να νεαροποιήσουμε και το πιο σημαντικό να ομορφύνουμε το πρόσωπο (μη χειρουργικό face lift). Ο πλαστικός χειρουργός έχοντας καλύτερη γνώση της αισθητικής του προσώπου και μια καλλιτεχνική προσέγγιση στο να διορθώσει το πρόσωπο στην ολότητα του μπορεί να πετύχει ένα αποτέλεσμα που να μην φαίνεται καθόλου ότι έχει γίνει μια παρέμβαση και να ομορφύνει γενικά το πρόσωπο.

The holistic approach to facial rejuvenation and beautification of the face

Time constantly leaves its marks on our faces.  Wrinkles appear, the skin becomes sagging ,the contour of the face changes due to the atrophy of the tissues (loss of fat). Even the bone skeleton changes (bone absorption)and this has a great impact at the overall appearance of the face as the tissues of the face loose their support.  Being a plastic surgeon and dealing with facial ageing for many years, I saw and incorporate a lot of innovations in my surgical techniques  and especially in the non surgical treatments (Botox,fillers etc), constantly improving my skills and the way I see and treat patients today. Seeing the number of non surgical procedures of last year and comparing the number of treatments with Botox and the number of treatments with fillers, suggests that many doctors, are failing to see the ‘bigger picture’.  Doctors are still preoccupied with the correction of facial lines and wrinkles, especially αt the upper third of the face, rather than the shape and proportions, involving the face at its whole.  While treatments with Botox lead to an overall improvement, sometimes there can be a mismatch between the treated area and the rest of the face.

  • An holistic approach involving the use of injectables, is necessary, for achieving a pleasing aesthetic result.  Nowadays we can restore the ideal facial shape, restore the lost volume and beautify the face, mainly with the use of hyalouronic acid (HA) fillers.  It is important, the treating doctor to have a deep knowledge of the anatomy of the face, to understand the ageing process and the relation between the different components of the face in particular, the eyebrows, zygomatic arches (cheek bones) and chin.  These key player areas have an interrelated dynamic relation, where treating one, affect the appearance of the others.  Ultimately is the skill of the doctor which will exploit these dynamics, to achieve an excellent aesthetic result.
  • As a plastic surgeon my goal is to beautify the face, make it look younger, having a physical and pleasing appearance. This is what the patients really want. By treating different areas of the face with small quantities of fillers (even in areas that initially did not bother the patients or never thought to correct) we can achieve dramatic improvement and beautification of the face.  So after a careful study of the face, planning the treatment and mapping the face, the face is injected with the appropriate product of hyalouronic acid for the particular area.

Is an almost a pain free procedure,causes minimal swelling, giving immediate visible results and the patient can continue her or his activities.  The patient after having a correction which will address the face at its whole, will look much younger, without having the sad look of ageing and most  importantly it will not be noticeable that there was any intervention.

What is scar revision surgery?

12140153_1137062992988461_2274495387801538229_o
Scar revision surgery is meant to minimize the scar so that it is more consistent with your surrounding skin tone and texture.

Scars are visible signs that remain after a wound has healed. They are unavoidable results of injury or surgery, and their development can be unpredictable. Poor healing may contribute to scars that are obvious, unsightly or disfiguring. Even a wound that heals well can result in a scar that affects your appearance. Scars may be raised or recessed, different in color or texture from surrounding healthy tissue or particularly noticeable due to their size, shape or location.

Your treatment options may vary based on the type and degree of scarring and can include:

Simple topical treatments
Minimally invasive procedures
Surgical revision with advanced techniques in wound closure

Although scar revision can provide a more pleasing cosmetic result or improve a scar that has healed poorly, a scar cannot be completely erased.

For more information feel free to call: +357 24 623 975.

Arm Lift

12250176_1151282994899794_915783607338998365_nΒΡΑΧΙΟΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ( ARM LIFT )

Η πλαστική στους βραχίονες (μπράτσα), είναι μία από τις επεμβάσεις που έχουν αρκετή ζήτηση. Ο λόγος είναι ότι η περιοχή στην έσω πλευρά του βραχίονα, έχει αρκετά λεπτό και μειωμένης ελαστικότητας δέρμα. Αποτέλεσμα αυτών είναι να χαλαρώνει πιο εύκολα.

Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με λιποαναρρόφηση ή και χωρίς αυτήν. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία χρόνια, ο συνδυασμός με τη λιποαναρρόφηση θεωρείται καλύτερος.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Για να διορθωθεί η χαλάρωση του δέρματος, θα πρέπει να αφαιρεθεί ένα τμήμα του δέρματος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες τομές. Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι οι τομές αυτές αφήνουν κάποια σημάδια. Η ποσότητα δέρματος, που χρειάζεται να αφαιρεθεί στην επέμβαση αυτή κι επομένως το μέγεθος των τομών, που θα μείνουν, εξαρτάται από το βαθμό χαλάρωσης.

Σε μικρό βαθμό χαλάρωσης και μόνο η λιποαναρρόφηση πολλές φορές είναι αρκετή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η λιποαναρρόφηση λειτουργεί αφαιρώντας βάρος από την περιοχή των βραχιόνων, χωρίς να διορθώνεται η χαλάρωση του δέρματος. Η μείωση του βάρους, από το λίπος που έχει αφαιρεθεί, κάνει τη χαλάρωση των χεριών να φαίνεται λιγότερο.

Σε λίγο μεγαλύτερο βαθμό χαλάρωσης η λιποαναρρόφηση, σε συνδυασμό με αφαίρεση δέρματος από τη μασχάλη, δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Σε πολύ μεγάλο βαθμό χαλάρωσης χρειάζεται επιμήκης τομή, η οποία ξεκινάει από τη μασχάλη και καταλήγει στον αγκώνα. Τα σημάδια αυτά συνήθως βρίσκονται στο μέσα μέρος του βραχίονα, επομένως δεν είναι άμεσα ορατά. Πριν την επέμβαση, χρειάζεται βέβαια αρκετή συζήτηση με τον πλαστικό χειρουργό, όσον αφορά στο είδος των τομών, ώστε αυτές να διευκρινιστούν και να είναι αποδεκτές από το άτομο που πρόκειται να μπει στη διαδικασία αυτή.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Όταν ο βαθμός χαλάρωσης δεν είναι πολύ μεγάλος, μπορεί κανείς να συνδυάσει την τεχνική της λιποαναρρόφησης με αφαίρεση δέρματος μόνο στην περιοχή της μασχάλης.
Αυτό, στις περιπτώσεις μικρής ή ακόμη και μέτριας χαλάρωσης, είναι αρκετό για να δώσει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, χωρίς την ύπαρξη εμφανών τομών.

Στην περίπτωση αυτή, ο γιατρός κάνει λιποαναρρόφηση σε όλο το βραχίονα και κατόπιν κάνει την αφαίρεση του δέρματος από την περιοχή της μασχάλης.

ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

Εάν ο βαθμός χαλάρωσης είναι εξαιρετικά μεγάλος, τότε θα πρέπει η τομή της βραχιονοπλαστικής να γίνει και εκτός μασχάλης. Ο πολύ μεγάλος αυτός βαθμός χαλάρωσης, συνήθως παρατηρείται σε άτομα που έχουν χάσει πολλά κιλά. Αυτό, στις μέρες μας είναι όλο και πιο συνηθισμένο, λόγω των χειρουργικών επεμβάσεων που όλο και περισσότερο γίνονται με σκοπό την απώλεια κιλών (βαριατρική χειρουργική).

Ο αυξημένος αριθμός επεμβάσεων βαριατρικής, έχει φέρει πολλά άτομα στον πλαστικό χειρουργό να ζητούν τη διόρθωση της χαλάρωσης στους βραχίονες, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία του σώματός τους. Η επέμβαση γίνεται ταυτόχρονα και στους δύο βραχίονες (μπράτσα) και μπορεί να γίνει με γενική ή με στελεχιαία αναισθησία.

Κατόπιν τοποθετείται μία πιεστική περίδεση τύπου κορσέ, στα μπράτσα, για να κρατάει για μερικές μέρες
σταθεροποιημένους τους ιστούς της περιοχής.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Η παραμονή κλινική Α. Σκαρπάρη συνήθως είναι της τάξεως των μερικών ωρών και δεν απαιτείται διανυκτέρευση.

Η επιστροφή σε ελαφρές δραστηριότητες γίνεται ακόμη και την επόμενη ημέρα της επέμβασης και η επιστροφή στην εργασία συνήθως γίνεται μετά από 2-3 ημέρες αν πρόκειται για εργασία γραφείου. Σε βαρύτερες εργασίες που απαιτούν σωματική κόπωση, μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερος χρόνος αποθεραπείας.

Ο πόνος συνήθως είναι μικρού βαθμού και αρκετά ανεκτός. Με τη χρήση παυσίπονων η αίσθηση του πόνου ελέγχεται αρκετά καλά.

Ο κορσές θα πρέπει να παραμείνει για 20 μέρες περίπου.

Τα αποτελέσματα της επέμβασης πλαστικής στους βραχίονες είναι πολύ ικανοποιητικά και ο χρόνος αποθεραπείας σχετικά μικρός.

Skin Cancer Removal

12279200_1152022904825803_8809719416378744172_nWhat is Skin Cancer Removal?

A cancer diagnosis is very difficult to accept. Understanding that treating your skin cancer may result in scars or disfigurement can also be troubling. Dr. Andreas Skarparis understands your concerns and will guide you through treatment and explain the resulting effect on your health and appearance.

Skin cancer, much like any form of cancer, may require surgery to remove cancerous growths. Dr.Skarparis can surgically remove cancerous and other skin lesions using specialized techniques to preserve your health and your appearance.

For more information feel free to call: +357 24 623 975.

Dermal Fillers Polylactic acid

11202804_1152550364773057_4177784423425713947_nPolylactic acid is a synthetic substance that stimulates your own body’s collagen production, with results appearing gradually over a period of a few months.

Here’s how it works

Polylactic acid is a synthetic dermal filler that is injected into your face, causing your body’s own production of collagen. This type of dermal filler is known as a stimulator. This non-toxic, biodegradable substance has been used for more than 40 years as suture material. It’s known to work particularly well in the lower half of your face, to fill the lines caused by laughing, to augment thin lips and fill out deep nasolabial folds. This substance is unlike other dermal fillers because it doesn’t produce immediate results. Instead, it stimulates your own body’s collagen production, so results appear gradually over a period of a few months.

Prior to injection, your plastic surgeon will add sterile water to reconstitute the polylactic acid. Then it’s injected into the deep dermis or subcutaneous space with a special technique called tunneling or threading. It is important to distribute polylactic acid evenly to minimize the possibility of inflammatory formations called granulomas.

You will likely need about three monthly treatments to achieve your desired results. With each treatment, there is re-stimulation of your own collagen. Then it can take four to six weeks to see the full effect. While this type of dermal filler is considered semi-permanent, you may still need occasional touch-ups.

Λαγώχειλο

12248248_1152967671397993_6695422426907290561_oΛαγώχειλο’: Πώς επιτυγχάνεται η πλήρης αποκατάσταση

Από τα 70.000 παιδιά που γεννιούνται ετησίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, υπολογίζεται πως περίπου 140 γεννιούνται με σχιστίες χείλους και υπερώας (γνωστά και ως ‘λαγώχειλο’ και ‘λυκόστομα’). Το πρόβλημα των παιδιών αυτών είναι απόλυτα τοπικό, με λίγες μόνο εξαιρέσεις (όταν οι σχιστίες συνοδεύονται από κάποιο σύνδρομο, σε ποσοστό περίπου 12%), και με τα σημερινά δεδομένα είναι δυνατή η πλήρης αποκατάστασή τους.
Η ολοκληρωμένη θεραπεία και οι σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης επιτρέπουν την άριστη αντιμετώπιση των περιστατικών από μορφολογικής και λειτουργικής άποψης, ώστε με το πέρας της θεραπείας να εντάσσονται στην κοινωνία χωρίς τίποτα να τα διακρίνει από τα υπόλοιπα παιδιά.

Η αποκατάσταση

Η αποκατάσταση των σχιστιών πρέπει να αρχίζει με την πλήρη ενημέρωση των γονέων αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού (ή και πριν από τη γέννηση αν η σχιστία έχει διαγνωστεί προγεννητικά με υπερηχογράφημα) σχετικά με τα προβλήματα που συνοδεύουν τις σχιστίες και τον τρόπο της πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισής τους, που ολοκληρώνεται προς το τέλος της εφηβείας με τη συμπλήρωση ορθοδοντικής θεραπείας.
Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης θεραπείας από τη γέννηση έως την εφηβεία, απαραίτητες είναι πρωταρχικά οι χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση του χείλους και της υπερώας από πλαστικό χειρουργό.
Συμπληρωματικά, όμως, είναι αναγκαία επίσης η συνεχής αξιολόγηση της ομιλίας από ειδικό λογοπαθολόγο από την ηλικία των 2 ετών, η αδιάλειπτη παρακολούθηση από ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο, καθώς και από παιδοδοντίατρο για την παρακολούθηση της οδοντοφυΐας και της σωστής στοματικής υγιεινής, ενώ η παρέμβαση του ορθοδοντικού από την ηλικία των 7-8 ετών εξασφαλίζει την αρμονία των δοντιών και ένα ωραίο χαμόγελο, καθώς και την προετοιμασία για συμπληρωματικές επεμβάσεις που μπορεί να χρειαστούν στην άνω γνάθο.
Η κακή στοματική υγιεινή έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση τερηδόνας και κατά συνέπεια την απώλεια νεογιλών δοντιών, που είναι απαραίτητα για τη σωστή ανατολή των μονίμων δοντιών. Ωτίτιδες που θα διαφύγουν τη διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία θα οδηγήσουν σε διατρήσεις του τυμπάνου, μείωση της ακοής ή και πιο σοβαρά ακόμη προβλήματα.
Μάλιστα, η έγκαιρη αξιολόγηση λόγου και ομιλίας προλαμβάνει κακές συνήθειες ομιλίας και άρθρωσης που είναι τόσο συχνές και οδηγούν σε ελαττωματική ομιλία αργότερα.

Συντονισμένη επέμβαση

Είναι λοιπόν εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη σωστή και επιτυχημένη αντιμετώπιση μιας σχιστίας είναι ο συντονισμός της φροντίδας από μια ομάδα γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι σε μηνιαίες συνεδριάσεις εξετάζουν, συζητούν και αξιολογούν την πρόοδο του παιδιού.
Με αυτόν τον τρόπο ακολουθείται ένα ολιστικό πλάνο αποκατάστασης το οποίο επιτρέπει στους γιατρούς να λειτουργήσουν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και στους γονείς να παρακολουθούν ολοκληρωμένα τη διαδικασία της θεραπείας.

Γαγγλιακές κύστεις

12291318_1154883774539716_759724858482402119_oΟι γαγγλιακές κύστεις (γάγγλια) είναι ψηλαφητές μάζες (διογκώσεις) που εμφανίζονται μερικές φορές στο χέρι και στο καρπό. Τα γάγγλια γενικώς εμφανίζονται είτε στη ράχη του καρπού είτε στη παλάμη και μερικές φορές στη βάση ή στην άκρη του δακτύλου. Τα γάγγλια συνήθως προέρχονται από κοντινές αρθρώσεις ή το κάλυμμα των τενόντων. Δεν έχουν ειδική αιτιολογία. Mπορεί να είναι ανώδυνα ή επώδυνα και είναι κυρίως επώδυνα όταν πρωτοεμφανίζονται ή με συνεχή και έντονη χρήση του χεριού. Συχνά αλλάζουν σε μέγεθος και μπορούν να εξαφανιστούν και πλήρως. Τα γάγγλια δεν είναι καρκίνος και δεν εμφανίζουν ποτέ κακοήθεια.

Τα γάγγλια μπορούν απλώς να παραμείνουν υπό παρακολούθηση για αλλαγές στο μέγεθος τους. Αν όμως τα γάγγλια είναι επώδυνα, περιορίζουν την δραστηριότητα ή προκαλούν σοβαρή δυσμορφία μπορεί να χρειάζονται θεραπεία. Υπάρχουν μορφές θεραπείας, οι οποίες έχουν πολύ υψηλά ποσοστά υποτροπής (επανεμφάνιση του γαγγλίου). Αυτές οι μορφές θεραπείας είναι η αφαίρεση του υγρού ζελέ από την κύστη με μία βελόνα ή η χρήση ενός νάρθηκα που να κρατάει τον καρπό ακίνητο. Παλιότερα εφαρμοζόταν και η μέθοδος του να σπάσουμε το γάγγλιο με ένα βαρύ αντικείμενο. Όλες οι προαναφερόμενες μέθοδοι έχουν ποσοστό υποτροπής (επανεμφάνισης ) άνω του 70 – 80 % και δεν συνίστανται σήμερα.

Η λύση με τα μικρότερα ποσοστά υποτροπής είναι η χειρουργική αφαίρεση. Χειρουργείο μπορεί να γίνει ανοιχτά με μία τομή 2-3 εκατοστών. Στόχος είναι να αφαιρεθεί όχι μόνο το γάγγλιο, αλλά και η σύνδεσή του με την άρθρωση από την οποία προέρχεται (ο μίσχος του). Αυτό απαιτεί λεπτομερή χειρουργική τεχνική, αλλιώς το γάγγλιο θα επανεμφανιστεί. Μερικές φορές χρειάζεται να αφαιρεθεί ένα μικρό τμήμα του αρθρικού θυλάκου (του καλύμματος της αρθρώσεως ) ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπάρξει υποτροπή. Δρ Ανδρέας Σκαρπάρης θα σας προτείνει την καλύτερη κατά την άποψη του μέθοδο για την αντιμετώπιση του γαγγλίου. Παρ’ ότι η χειρουργική εξαίρεση προσφέρει τα μικρότερα ποσοστά υποτροπής της τάξεως του 5-10% υπάρχει πάντοτε η μικρή πιθανότητα το γάγγλιο να επανεμφανιστεί.

Κοιλιοπλαστική: Σβήστε τα ‘ίχνη’ της εγκυμοσύνης

12304317_1154897137871713_7305667860218518600_oΚοιλιοπλαστική: Σβήστε τα ‘ίχνη’ της εγκυμοσύνης

Η εγκυμοσύνη επιβαρύνει ιδιαίτερα το σώμα κι έτσι πολλές νέες μητέρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της χαλάρωσης στους μύες και στο δέρμα της κοιλιάς. Η κοιλιοπλαστική όπως και η χρησιμοποίηση ραδιοσυχνοτήτων μπορούν να δώσουν τις λύσεις και να επαναφέρουν το σώμα στην αρχική του κατάσταση.

Η εγκυμοσύνη επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, πάρα πολύ την περιοχή της κοιλιάς λόγω της διάτασής της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ραγάδων και τη δημιουργία χαλάρωσης, τόσο στους μύες όσο και στο δέρμα της κοιλιάς.
Οι ραγάδες δύσκολα θεραπεύονται, μπορεί όμως να περιοριστεί η εμφάνισή τους με συχνή λίπανση και περιποίηση του δέρματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όταν μια γυναίκα παρουσιάζει έντονη χαλάρωση μετά την εγκυμοσύνη, μπορεί να υποβληθεί σε κοιλιοπλαστική για την αφαίρεση του περιττού δέρματος και τη συρραφή των μυών.

Η διαδικασία

Δρ Σκαρπάρης θα εξετάσει το πρόβλημα και θα σας προτείνει μίνι κοιλιοπλαστική, κοιλιοπλαστική ή κοιλιοπλαστική σε συνδυασμό με λιποαναρρόφηση.
Προεγχειρητικά συνιστάται ο περιορισμός του καπνίσματος και του αλκοόλ, η ασπιρίνη και οι πολυβιταμίνες απαγορεύονται και είναι απαραίτητη η ανάρρωση για διάστημα 10 – 15 ημερών.

Στο χειρουργείο θα αφαιρέσει το περιττό λίπος και δέρμα από το μέσο και κατώτερο τμήμα της κοιλιάς και θα συσφίγξει τους μύες του κοιλιακού τοιχώματος. Η επέμβαση διαρκεί από μία έως και δυόμισι ώρες ανάλογα με την έκταση του προβλήματος και τη μέθοδο αντιμετώπισης.

Σε περιπτώσεις μικρής χαλάρωσης η επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία και να επιστρέψετε στο σπίτι σας την ίδια ημέρα. Σε μεγαλύτερη χαλάρωση χρειάζεται γενική αναισθησία και παραμονή στο νοσοκομείο για ένα βράδυ.

Η μίνι κοιλιοπλαστική διαρκεί μία – μιάμιση ώρα και γίνεται με χειρουργική τομή ακριβώς πάνω από το εφήβαιο και σε μήκος που διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. Ο ομφαλός μένει στη θέση του και η χαλάρωση διορθώνεται με την αφαίρεση του περιττού λίπους.

Η ολική κοιλιοπλαστική γίνεται με χειρουργική τομή διαγώνια, περνώντας πάνω από το εφήβαιο και με μικρή τομή γύρω από τον ομφαλό. Το δέρμα και το λίπος κινητοποιούνται ψηλά έως το στέρνο και η ποσότητα που περισσεύει και προκαλεί τη χαλάρωση αφαιρείται.

Το κοιλιακό τοίχωμα σφίγγεται με μόνιμα ράμματα.

Η αποθεραπεία

Τοποθετείται ένας ελαστικός επίδεσμος γύρω από την κοιλιά καθώς και δύο παροχετεύσεις που θα παραμείνουν για 24 ώρες. Για τρεις εβδομάδες μετά το χειρουργείο θα χρειαστεί να φοράτε έναν ειδικό ελαστικό επίδεσμο.

Χρειάζεται ανάρρωση από μία έως τρεις εβδομάδες, ανάλογα με την περίπτωση. Ο ελαστικός επίδεσμος φοριέται μέρα και νύχτα και η ασθενής κοιμάται με ελαφρώς ανασηκωμένη την πλάτη για τα πρώτα τρία – τέσσερα βράδια. Επιτρέπεται το ελαφρύ περπάτημα στο σπίτι και σταδιακά αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός.

Απαγορεύεται η εργασία στο σπίτι για διάστημα δύο εβδομάδων και το γυμναστήριο για τρεις εβδομάδες. Έπειτα από μία εβδομάδα γίνεται η πρώτη επίσκεψη στον γιατρό και ελέγχονται οι τομές. Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα. Η ασθενής ελέγχεται ξανά, ύστερα από μία ακόμα εβδομάδα.

Οι χειρουργικές τομές διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα ανάλογα με το δέρμα της, αλλά με την πάροδο του χρόνου βελτιώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι τομές βρίσκονται σε τέτοιο σημείο ώστε να καλύπτονται από το εσώρουχο ή το μαγιό.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σταδιακά και ο χρόνος ολοκλήρωσής τους εξαρτάται από ατομικούς παράγοντες. Στο τέλος της αποθεραπείας θα αποκτήσετε λεία, σφιχτή και γεροδεμένη κοιλιά.

Η αποθεραπεία κρατάει μία – τρεις εβδομάδες ανάλογα με την περίπτωση.

Τις πρώτες δύο εβδομάδες ο γιατρός θα σας συστήσει να απέχετε από την εργασία σας, ενώ για να επισκεφθείτε το γυμναστήριο θα χρειαστεί να περιμένετε τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Σφιχτή κοιλιά με ραδιοσυχνότητες

Το μηχάνημα Accent χρησιμοποιεί τις ραδιοσυχνότητες -τόσο μονοπολική όσο και διπολική- για τη βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος στην περιοχή της κοιλιάς που έχει ταλαιπωρηθεί, ειδικά ύστερα από μία εγκυμοσύνη. Το σύστημα Accent βοηθάει στη λείανση και σμίλευση του χαλαρωμένου ή ζαρωμένου δέρματος σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος επιθυμούμε.

Η θεραπεία αυτή βοηθά στο να αποκτήσει κανείς επίπεδο στομάχι, πιο λεπτούς γοφούς και μηρούς καθώς και στο να επιτευχθεί σύσφιγξη και να τονίσουμε τα άκρα.

Η θερμότητα που διαχέεται στους ιστούς έχει ως αποτέλεσμα τα λιποκύτταρα να συρρικνωθούν, ενώ παράλληλα ενεργοποιούνται οι ινοβλάστες για την παραγωγή κολλαγόνου. Έτσι βελτιώνεται η ποιότητα του δέρματος και επιτυγχάνεται η βελτίωση της κυκλοφορίας.

Σε περιοχές όπου εμφανίζεται τοπικό πάχος -μόνο του- ή σε συνδυασμό με κυτταρίτιδα μπορεί να εφαρμοστεί η θεραπεία Accent στο σώμα. Στην κοιλιά μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του δέρματος και να προκαλέσει σύσφιγξη και να βοηθήσει στην απώλεια πόντων.

Στα ψωμάκια στο πλάι της μέσης, στους μηρούς, στα ψωμάκια στους γλουτούς, στο γόνατο, στο μπούτι, γενικά στις περιοχές όπου υπάρχει λίπος και κυτταρίτιδα.

Το Accent διαθέτει για τις θεραπείες σώματος δύο κεφαλές, τη μονοπολική (Unilarge) η οποία μεταφέρει τη θερμότητα στους ιστούς κι επίσης τη δεύτερη κεφαλή (Uniform) η οποία συνδυάζει τη μονοπολική ραδιοσυχνότητα με μασάζ για καλύτερη λεμφική παροχέτευση.

Η θεραπεία με τις ραδιοσυχνότητες (Accent) επαναλαμβάνεται κάθε δύο εβδομάδες. Συνήθως χρειάζονται συνολικά 5 – 6 συνεδρίες. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα, αλλά παρουσιάζεται βελτίωση και κατά τους 3 – 4 πρώτες μήνες μετά την εφαρμογή.
Η διαδικασία της θεραπείας Accent είναι απολύτως άνετη, γρήγορη, εντελώς ανώδυνη και μπορείτε μετά την εφαρμογή να επιστρέψετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες.